• Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2147
  • Trong tuần: 14 831
  • Tháng hiện tại: 35 324
  • Tổng lượt truy cập: 663673
Đăng nhập
Kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế (Cinamomum cassia BL)
Lượt xem: 321

    Cây Quế (Cinamomum cassia BL) là cây trồng lâm nghiệp chính và đã có Quy phạm kỹ thuật gây trồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ năm 2000 (Quyết định số 05/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/01/2000). Tuy nhiên đã hết hiệu lực theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2016. Để tổ chức thực hiện tốt quy trình sản xuất lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngày 05 tháng 01 năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN về việc Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế.

     Hướng dẫn này quy định cụ thể nội dung và yêu cầu kỹ thuật từ chọn điều kiện gây trồng, thu hái hạt giống, gieo tạo cây con, trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và kinh doanh Quế bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

      Hướng dẫn kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia trồng rừng Quế có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và khuyến khích các đối tượng sử dụng nguồn vốn khác áp dụng. Chi tiết đăng tải tại đây.

Thông tin mới nhất
ipv6 ready