• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cao Bằng có thêm 68 sản phẩm OCOP
Lượt xem: 129

         Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, ban hành kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện bao gồm cả các thành viên thuộc các sở, ngành liên quan tham gia đánh giá chuyên sâu các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Do vậy, chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP luôn được đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định.

anh tin baianh tin bai
anh tin baianh tin bai

Ảnh: Một số sản phẩm tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

         Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Theo đó, có 68 sản phẩm đạt OCOP (04 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 64 sản phẩm đạt OCOP 3 sao), trong đó, có 61 sản phẩm đăng ký mới; 07 sản phẩm đánh giá lại do hết thời hạn công nhận. Có 46 chủ thể, bao gồm: 14 hợp tác xã, đạt 75% kế hoạch; 06 tổ hợp tác; 02 công ty, đạt 14,3% kế hoạch; 24 hộ sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm đạt OCOP được cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng và tem OCOP trên bao bì sản phẩm và được thưởng theo quy định.

anh tin bai

Ảnh: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023

         UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương, chủ thể sử dụng nhãn hiệu OCOP theo quy định; tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm và đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP và các quy định của pháp luật có liên quan.

         Như vậy, luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 144 sản phẩm OCOP (13 sản phẩm OCOP 4 sao và 131 sản phẩm OCOP 3 sao) thuộc 4 nhóm sản phẩm, cụ thể: 124 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 11 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; 06 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 03 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch của 91 chủ thể, trong đó: 27 hợp tác xã; 07 tổ hợp tác; 10 doanh nghiệp; 47 hộ sản xuất kinh doanh.

Lô Mạnh Cường - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready