• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2400
  • Trong tuần: 35 111
  • Tháng hiện tại: 65 831
  • Tổng lượt truy cập: 700932
Đăng nhập
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 132

Chiều ngày 08 tháng 12 năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Huân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nông Thanh Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Truân - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Đồng chí Sầm Thị Thơm - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành khẳng định, trong năm 2022, các cấp Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cơ bản thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao cũng như của Ngành đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động, tuy nhiên, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã nỗ lực, cố gắng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như Đảng ủy Sở, tích cực chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu, hướng về đoàn viên và người lao động.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của tổ chức Công đoàn “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, các cấp Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đặc biệt chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, tặng gần 500 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 200 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các hoạt động từ thiện, xã hội khác.

Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất -  chất lượng - hiệu quả cao”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... tiếp tục được duy trì  trong toàn thể CNVCLĐ. Điển hình như Phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", Công đoàn Ngành đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành đã tích cực thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành thử nghiệm nhiều mô hình mới...

Bám sát chủ đề năm 2023 và 05 nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT xác định chủ đề năm 2023 là: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”. Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội VI Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các đơn vị hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số người lao động ở những đơn vị doanh nghiệp đã thành lập công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua, nhằm tạo không khí sôi nổi, động viên công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Ảnh: lãnh đạo phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nông Thanh Mẫn - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Trần Công Huân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2022, đồng thời các  đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị công đoàn Ngành quan tâm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Ảnh: lãnh đạo tặng hoa chúc mừng

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã tiến hành bầu bổ sung kiện toàn chức danh chủ tịch Công đoàn ngành. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, đồng chí Sầm Thị Thơm được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Bằng khoá V nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tuyệt đối (đạt 100%).

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready