• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 01 CỦA TỈNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024 TẠI HUYỆN THẠCH AN VÀ HUYỆN NGUYÊN BÌNH
Lượt xem: 101

         Thực hiện Kế hoạch số 927/KH-UBND, ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh về kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 1), ngày 04/5/2024 và 06/5/2024, Đoàn công tác số 01 của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại huyện Thạch An và huyện Nguyên Bình. Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và Thanh tra tỉnh.

         1. Kết quả thực hiện đối với huyện Thạch An

         - Năm 2024, tổng vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Thạch An là 296.360,8 triệu đồng, tính đến hết ngày 31/03/2024, giải ngân được hơn 42.032,395 triệu đồng, bằng 14,18%. Cụ thể: Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 22.250,836 triệu đồng/186.817,516 triệu đồng, bằng 11,91%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 18.426,559 triệu đồng/104.923,449 triệu đồng, bằng 17,56%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 1.015,000 triệu đồng/1.903,334 triệu đồng, bằng 53,32%; đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân đạt 340 triệu đồng/2.716,5 triệu đồng, bằng 12,52%.

anh tin bai

Ảnh: Đoàn công tác số 01 của tỉnh làm việc tại huyện Thạch An

         - Huyện Thạch An kiến nghị tỉnh xem xét, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 để đảm bảo thực hiện giải ngân các nguồn vốn hiệu quả; có phương án chỉ đạo xử lý những vấn đề thiệt hại khách quan do thiên tai và dịch bệnh gây ra đối với cây trồng, vật nuôi khi thực hiện liên kết phát triển sản xuất; phân bổ nguồn kinh phí cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 để thực hiện duy trì mức độ đạt các tiêu chí; tổ chức mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

         2. Kết quả thực hiện đối với huyện Nguyên Bình

         - Tổng vốn ngân sách Trương ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện là 305,976 tỷ đồng (Vốn đầu tư: 150,979 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 150,979 tỷ đồng); Vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 thực hiện các Chương trình MTQG là 119.767,213 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư đến ngày 20/4/2024 là 10.196,863/174.338,014 triệu đồng, đạt 5,85% kế hoạch; vốn sự nghiệp giải ngân đến ngày 24/4/2024 là 13.814,467/252.955,879 triệu đồng, đạt 5,46% kế hoạch.

anh tin bai

         Ảnh: Đoàn công tác số 01 của tỉnh làm việc tại huyện Nguyên Bình

         - Huyện Nguyên Bình kiến nghị các sở, ban ngành được phân công, phụ trách giúp đỡ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND, ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh) quan tâm giúp đỡ Huyện trong việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, có lộ trình, thời gian thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, hướng dẫn, tư vấn việc triển khai thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện chương trình MTQG trong xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và giúp địa phương tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu có vướng mắc về đất rừng, đều là các dự án rất cấp thiết, đáp ứng được về mục tiêu, chủ trương đầu tư theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhưng các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng rất phức tạp và mất nhiều thời gian nên chưa triển khai được; sớm ban hành văn bản hướng dẫn quy định rõ nhóm đối tượng “người lao động có thu nhập thấp” quy định tại Tiểu dự án 1 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

         Tại các buổi làm việc, các hành viên Đoàn công tác đã kiểm tra hồ sơ về giao vốn, điều chỉnh vốn; hồ sơ dự án, thủ tục đầu tư, đấu thầu; quy trình thủ tục giao dự toán, hồ sơ về thanh, quyết toán; kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư do huyện làm chủ đầu tư, dự án đầu tư đặc thù do xã làm chủ đầu tư; dự án duy tu bảo dưỡng các công trình; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết... và đã chỉ ra các nội dung chưa hợp lý sau quá trình kiểm tra để các huyện khắc phục, tháo gỡ.

         Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị huyện Thạch An và Nguyên Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện đề xuất với tỉnh thực hiện điều chỉnh các nguồn vốn đảm bảo kế hoạch chương trình theo đúng tiến độ đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người dân trong công tác giảm nghèo bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các  nguồn vốn được phân bổ theo đúng mục tiêu của Chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả.

Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready