• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2432
  • Trong tuần: 29 247
  • Tháng hiện tại: 117 620
  • Tổng lượt truy cập: 1056468
Đăng nhập
Hội nghị phát triển mô hình và nguồn nhân lực du lịch canh nông
Lượt xem: 632

         Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát triển mô hình và nguồn nhân lực du lịch canh nông.

         Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cùng dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức chính trị, đoàn thể trung ương, đại diện các sở: Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối nông thôn mới của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện các viện, trường, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở du lịch trên toàn quốc.

anh tin bai

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

         Bên cạnh 11 nội dung thành phần của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giai đoạn này, có 6 chương trình chuyên đề chuyên sâu. Đặc biệt, lần đầu tiên đưa du lịch nông thôn trở thành một Chương trình để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, mang tính hệ thống trên địa bàn cả nước gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là chương trình phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến tất cả các tỉnh, thành phố; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình. Đến nay, đã có 31/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn.

         Trong thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã hình thành ở nhiều địa phương, phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách, dựa trên thế mạnh, đặc sắc của mỗi địa phương và sự đa dạng các sản phẩm du lịch. Hiện nay, cả nước có khoảng gần 500 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang hoạt động (trong đó khu vực Trung du miền núi phía Bắc có 215 mô hình, chiếm 43%). Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch, định hướng các mô hình phát triển, tiêu chí để đánh giá chất lượng, năng lực quản lý mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Đây là một Hội nghị rất quan trọng, nhằm định hướng cho các địa phương những vấn đề quan trọng trong phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, liên quan đến rà soát công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời, nâng cao vai trò công tác quản lý ở địa phương, nâng cao năng lực các chủ thể làm du lịch canh nông và đề xuất các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn, các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ cởi mở, thẳng thắn và sâu sắc, giúp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp trong công tác chỉ đạo quản lý nhằm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn.

         Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó, có vai trò và việc phát huy các giá trị văn hoá trong xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; vấn đề quy hoạch hạ tầng, cảnh quan trong xây dựng các mô hình du lịch nông thôn; định hướng về đào tạo, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho lao động trong các cơ sở du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn; vấn đề phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới...

         Để triển khai hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn, các cơ quan thực hiện chương trình của các bộ, ngành và địa phương cần tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình ở các địa phương. Đặc biệt, Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn cần phù hợp với các quy hoạch về kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học... gắn với định hướng đầu tư về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng, miền. Bên cạnh đó, cần tăng cường lồng ghép hoạt động tuyên truyền về du lịch nông nghiệp, nông thôn với hoạt động truyền thông về xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn trong công tác triển khai Chương trình. Khi xây dựng mô hình du lịch nông thôn, cần chú trọng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ; huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người yếu thế để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch nông nghiệp, nông thôn….

Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready