• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp thuộc tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 92

         Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-PTNT, ngày 10/4/2024 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp, Bồi dưỡng nghiệp vụ cho người dạy nghề nông nghiệp thuộc tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp tại Khách sạn Bằng Giang. Tổng số học viên tham gia 116 người là cán bộ làm công tác tuyên truyền cấp xã bao gồm đại diện các tổ chức chính trị - xã hội: Uỷ ban MTTQ; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên các huyện trên địa bàn tỉnh (lớp 1 từ ngày 06/5/2024 đến ngày 07/5/2024 với 51 học viên các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình; lớp 2 từ ngày 08/5/2024 đến ngày 9/5/2024 với 55 học viên các huyện Hà Quảng, Hòa An, Thạch An).

anh tin bai

Ảnh: Ông Nông Chí Kiên - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

         Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu các chuyên đề: Cập nhật hệ thống văn bản pháp luật liên quan đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kỹ năng khảo sát, xác định nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân học nghề giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế và giảm nghèo tại cộng đồng. Trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại địa phương.

anh tin bai

Ảnh: Tiến sỹ Trần Ngọc Hùng - Trưởng phòng Đào tạo - Trường Quản lý cán bộ nông nghiệp và PTNT

         Thông qua tập huấn, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp nắm rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của Trung ương, của tỉnh; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Nguyễn Thị Mai Trang - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready