• Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN 04 XÃ CỦA HUYỆN HOÀ AN
Lượt xem: 86

         Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 10/5/2024, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức 04 hội nghị tập huấn tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã: Bạch Đằng, Dân Chủ, Đại Tiến và Hồng Việt huyện Hoà An. Tham dự có 280 học viên là cán bộ phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã (gồm đại diện cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã), Ban Phát triển các xóm, người có uy tín của xóm, các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn của 04 xã trên địa bàn huyện Hoà An. 

         Hội nghị đã phổ biến, tuyên truyền về các nội dung gồm: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, triển khai về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới của tỉnh; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; kết quả thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2023 của tỉnh; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh; nội dung vai trò, nhiệm vụ của các đoàn thể và người dân trong xây dựng nông thôn mới.

anh tin bai

Ảnh: Học viên phát biểu ý kiến tại Hội nghị xã Hồng Việt

anh tin bai

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tại xã Đại Tiến

         Thông qua các buổi tuyên truyền, đã cung cấp các thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức đoàn thể cấp xã và Ban Phát triển xóm trên địa bàn 04 xã của huyện Hòa An trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó, cán bộ cơ sở sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát huy được sức mạnh, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới; huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready