• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1308
  • Trong tuần: 11 144
  • Tháng hiện tại: 31 970
  • Tổng lượt truy cập: 659322
Đăng nhập
Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022
Lượt xem: 156

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thái Hà - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và bà Tống Thị Quỳnh Dương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở, Chánh Văn phòng; cùng toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh: Ông Nguyễn Thái Hà -Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: (1) Công tác chỉ đạo điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Giám đốc Sở; (2) Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021; (3) Tổng kết phong trào thi đua 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023; (4) Hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2022; (5) Báo cáo công khai tài chính năm 2022, dự toán chi ngân sách năm 2023; (6) Dự thảo Quy định quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023; (7) Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Ảnh: Ông Hoàng Quang Huy - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Năm 2022, mặc dù ngành Nông nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; giá cả nhiều loại hàng hoá đặc biệt là giá vật tư phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; thời tiết diễn biến thất thường làm chậm tiến độ sản xuất cây trồng, vật nuôi; mưa lũ diễn ra cục bộ tại một số địa phương gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu... Cán bộ, công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận diện được những khó khăn, thách thức, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ theo chương trình công tác và xây dựng kịch bản điều hành theo các tinh huống phát sinh đã phát huy được tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Ngành năm 2022.

Hội nghị cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo, ghi nhận những quyết tâm cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, sự thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn, trở ngại và nỗ lực, trách nhiệm của từng công chức, người lao động để Khối Văn phòng Sở đạt được nhiều kết quả và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn đã đề ra từ đầu năm; thực hiện tốt quy định của Nhà nước về dân chủ trong thảo luận và quyết định các nhiệm vụ của cơ quan; bảo đảm các chế độ chính sách, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức và người lao động; công khai, minh bạch về tài chính và thực hiện việc chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhằm củng cố và đảm bảo cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Ảnh: Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị đã công bố kết quả xếp loại công chức năm 2022 và Quyết định danh hiệu thi đua cho các cá nhân và khen thưởng của công đoàn các cấp cho đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan năm 2022. Đồng thời, Hội nghị cũng đã phát động Phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động với các nội dung chính:

(1) Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Tiếp tục thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023”; (2) Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (3) Phấn đấu 95% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất xắc”; (4) Phấn đấu 95% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; (5) Phấn đấu 100% các Tổ công đoàn đạt tiêu chuẩn “Tổ công đoàn vững mạnh”; (6) Phấn đấu Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; (7) Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn không mắc các tệ nạn xã hội; (8) Phấn đấu trên 90% trở lên gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; (9) Phấn đấu cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; (10) Phấn đấu 3/5 phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; (11) Phấn đấu 100% công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia đầy đủ các phong trào ủng hộ, từ thiện xã hội do các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền và các cấp công đoàn phát động.

Ảnh: Đại diện Chính quyền và Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua

Để thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2023, trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể công chức, người lao động của cơ quan, ông Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và bà Tống Thị Quỳnh Dương - Chủ tịch Công cơ sở đã ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đàm Thị Thiều - Kế hoạch tài chính
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready