• Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 2052
  • Trong tuần: 14 736
  • Tháng hiện tại: 35 229
  • Tổng lượt truy cập: 663578
Đăng nhập
Kiểm tra việc triển khai, thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 160

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 của các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ ngày 09 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai tiêm phòng vắcxin và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm, việc di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, tình hình sản xuất vụ Đông năm 2022, kế hoạch phát triển sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 tại một số địa phương.  

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số xã, đoàn làm việc với UBND huyện nắm tình hình sản xuất nông nghiệp, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. 

Ảnh: Đoàn công tác kiểm tra cây trồng và công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại xã Thống Nhất huyện Hạ Lang

Về chăn nuôi: Toàn tỉnh có 105.562 con trâu, 107.494 con bò, 311.238 con lợn và 2.993,27 nghìn con gia cầm. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi trên đại bàn, hiện nay, các địa phương đang tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin đợt 2 năm 2022 cho đàn gia súc, gia cầm. Về công tác di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, tính đến ngày 04/11/2022, toàn tỉnh có 926 hộ, đạt 41,8% so với kế hoạch năm.

Về trồng trọt: Toàn tỉnh gieo cấy được 26.416,28/25.976ha lúa mùa, đạt 101,7% KH; ngô hè thu trồng được 15.691,4/14.007ha, đạt 112% KH; đỗ tương hè trồng được 1.650,69/2.057ha, đạt 80,2% KH; lạc hè thu trồng được 1.459,68/1.593ha, đạt 91,6% KH; mía trồng được 2.761,11/2.945ha, đạt 93,6% KH; sắn trồng được 3.023,94/2.026ha, đạt 149,3% KH; Dong riềng trồng được 474,94/371ha, đạt 128,02% KH; Thạch đen trồng được 563,66/415ha, đạt 135,8% KH.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nông nghiệp năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện và báo cáo kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nêu cao ý thức của người dân trong vệ sinh chuồng trại để phòng tránh dịch bệnh; phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa Đông; tận dụng phông bạt che chắn chuồng trại, hạn chế gió lùa; tập trung gieo trồng, chăm sóc các cây vụ Đông đạt kế hoạch đề ra.

Đoàn Thị Thắm - Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready