• Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 2435
  • Trong tuần: 29 250
  • Tháng hiện tại: 117 623
  • Tổng lượt truy cập: 1056471
Đăng nhập
Nhiều khó khăn thách thức trong xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 560
Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới đang gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa.

         Đến nay, toàn tỉnh mới có 17 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 16 xóm đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

         Dù những kết quả đạt được là đáng mừng, nhưng thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo “Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” có nhiều chỉ tiêu tăng thêm và yêu cầu cao hơn khiến các địa phương gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.

         Theo đó, trong giai đoạn này, để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã phải đạt 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016- 2020. Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí cũng được nâng cao như: Tiêu chí số 10 về thu nhập năm 2023 phải đạt ≥ 42 triệu đồng/người và tăng theo từng năm đến năm 2025 là ≥ 48 triệu đồng; tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo mới quy định: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống, cao gấp 2 lần chuẩn cũ là từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống nên nhiều xã tỷ lệ nghèo tăng cao và tiêu chí nghèo đa chiều đối với xã đạt chuẩn NTM là dưới 13%, đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao là dưới 8%; chỉ tiêu 13.3 (thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương); chỉ tiêu 15.4 (Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử) phải đạt từ 50% trở lên; hay như chỉ tiêu 17.1 về (tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn), yêu cầu phải có ít nhất 10% hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, trong khi hầu hết các xã chưa có công trình cấp nước sạch tập trung dẫn đến khó thực hiện.

         Vì vậy, một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không duy trì được một số tiêu chí, chỉ tiêu. Theo kết quả rà soát, tính đến hết năm 2022, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 10,19 tiêu chí, giảm 1,44 tiêu chí/xã so với cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các xã khu vực III, khu vực II sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và không còn được hưởng các chế độ ưu đãi, dễ dẫn đến việc khó duy trì được một số tiêu chí. Mặt khác, một bộ phận người dân và cán bộ tại địa phương cũng không muốn phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, vì e ngại mất đi các cơ hội được đầu tư, hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác cũng như các chế độ trợ cấp như: Bảo hiểm y tế, hỗ trợ bán trú cho học sinh, phụ cấp lương cho cán bộ, giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn, hỗ trợ phát triển sinh kế, cho vay ưu đãi người nghèo khu vực đặc biệt khó khăn. Một số địa phương vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

         Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở đã làm thay đổi nhận thức người dân trong xây dựng nông thôn mới từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực đưa phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sôi động. Hệ thống hạ tầng nông thôn Cao Bằng đã có nhiều đổi thay, điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng lên. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và từng bước chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

         Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức dân để chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

         Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Cao Bằng quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra. 
Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready