Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 1055
  • Trong tuần: 25 342
  • Tổng lượt truy cập: 676036
  • Tất cả: 5969
Đăng nhập
Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp

           I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

           Ngày  04 tháng 7  năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định Số 1008/QĐ-UBND quyết định về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản và Trung tâm Khuyến nông, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực khuyến nông, giống nông lâm nghiệp và tư vấn dịch vụ.

2. Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

              3. Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

     II. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

              Địa chỉ:Tổ 7. Phường Sông Hiến.TP. Cao Bằng

               Điện thoại: 0206 3852 111.

              Email:khuyennongcaobang@yahoo.com.vn

     III. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 TT  Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
 1  Đàm Đức Phúc  Giám đốc  0982361538 phucdd.snn@caobang.gov.vn 
 2  Tô Thị Hải Châu  Phó Giám đốc    
3 Nguyễn Thị Hòa  Phó Giám đốc    

ipv6 ready