Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 874
  • Trong tuần: 25 161
  • Tổng lượt truy cập: 675855
  • Tất cả: 5788
Đăng nhập
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
69/2022/NQ-HĐND 02/11/2022 Nghị quyết Quy định bổ sung một số nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 Tải về
1158/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng Tải về
60/2022/NQ-HĐND 30/08/2022 Nghị quyết Ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
62/2022/NQ-HĐND 30/08/2022 Nghị quyết Ban hành quy định nội dung hỗi trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
976/QĐ-UBND 03/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng Tải về
39/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Tải về
652/QĐ-UBND 02/06/2022 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng Tải về
03/2022/ND-HĐND 25/05/2022 Nghị quyết Quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 Tải về
ipv6 ready