Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019
Số ký hiệu văn bản 250/BC-BĐH
Ngày ban hành 29/02/2020
Ngày hiệu lực 29/02/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nước sạch VSMT
Người ký duyệt Nguyến Công Doanh
Tài liệu đính kèm BAO CAO NAM 2019.pdf
ipv6 ready