V/v Bổ sung ý kiến tính khả thi đối với Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ và cây dược liệu
Số ký hiệu văn bản 515/SNN-KHTC
Ngày ban hành 13/04/2020
Ngày hiệu lực 13/04/2020
Trích yếu nội dung V/v Bổ sung ý kiến tính khả thi đối với Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ và cây dược liệu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm 515.pdf
ipv6 ready