Kế hoạch tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước (ngành Nông nghiệp và PTNT; Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh (BBC-ngành Y tế + Giáo dục và Đào tạo) thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Vay vốn ngân hàng Thế giới năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1399/KH-UBND
Ngày ban hành 05/06/2020
Ngày hiệu lực 05/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường năng lực và truyền thông về cấp nước (ngành Nông nghiệp và PTNT; Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh (BBC-ngành Y tế + Giáo dục và Đào tạo) thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Vay vốn ngân hàng Thế giới năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nước sạch VSMT
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 1399.KH-UBND, NGAY 05.6.2020- KE HOACH TANG CUONG NANG LUC VÀ TRUYEN THONG THAY DOI HANH VI (1).pdf
ipv6 ready