Ban hành quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động Khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 47/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 26/12/2020
Trích yếu nội dung Ban hành quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động Khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khuyến nông
Người ký duyệt Nông Thanh Tùng
Tài liệu đính kèm document.pdf
ipv6 ready