Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 13/TB-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo, hướng dẫn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm Bầu cử 2021.pdf
ipv6 ready