Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 814/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khuyến nông
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm document (8).pdf
chuong-trinh.pdf
tong-hop-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-khuyen-nong.pdf
ipv6 ready