Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 50/NQ-CP
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Trích yếu nội dung Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-50-nq-cp-ve-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang.pdf
ipv6 ready