Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước,tổ chức, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 30/11/2020
Trích yếu nội dung Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước,tổ chức, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 130.signed.pdf
ipv6 ready