Công điện về việc phòng chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Số ký hiệu văn bản 1368/CĐ-TCTL-QLCT
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc phòng chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Thủy lợi, PCLB
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tỉnh
Tài liệu đính kèm Công điện 1368-CĐ-TCTL-QLCT về phòng chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.pdf
ipv6 ready