Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 545/TB-CCKL
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo, hướng dẫn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Thị Duyên
Tài liệu đính kèm Thông báo số 545 lựa chọn đ.giá chòi canh_Scan 0001.pdf
ipv6 ready