879/QĐ-SNN Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 879/QĐ-SNN
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung 879/QĐ-SNN Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm 879-QĐ-SNN Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng.PDF
ipv6 ready