Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 110/QĐ-SNN
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác cán bộ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 110-QĐ-SNN Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.pdf
ipv6 ready