Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu văn bản 218/KH-SNN
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Truân
Tài liệu đính kèm 218-KH-SNN ngày 15-2-2022 Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2015 năm 2022.pdf
ipv6 ready