Kế hoạch Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1317/KH-SNN
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế-hoạch-khoa-học-công-nghệ-đổi-mới-sáng-tạo-và-dự-toán-ngân-sách-khoa-học-và-công-nghệ-năm-2023-ĐS.pdf
ipv6 ready