Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhCao Bằng giai đoạn 2017 -2021
Số ký hiệu văn bản 1500/BC-SNN
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhCao Bằng giai đoạn 2017 -2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm 18.7 BC NTM GĐ 2017_2021 gửi ban tuyên giáo.pdf
ipv6 ready