Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Số ký hiệu văn bản 1566/BC-SNN
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Truân
Tài liệu đính kèm BC_Kết quả sản xuất vụ Đông 2021 và KH vụ Đông 2022(1).pdf
ipv6 ready