Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1647/BC-SNN
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Báo cáo NTM phục vụ HN 10.8.pdf
ipv6 ready