Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1696/KH-SNN
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Phát triển KTTT, HTX NN 2023.pdf
ipv6 ready