Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1904/KH-SNN
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Truân
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Hội thảo xúc tiến đầu tư nông nghiệp (19.9).pdf
ipv6 ready