Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1926/BC-SNN
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qũy III và 9 tháng.pdf
ipv6 ready