Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 481/KH-SNN
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-tren-dia-ban-tinh-nam-203.pdf
ipv6 ready