Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 648/KH-SNN
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Truân
Tài liệu đính kèm ke-hoach-tang-cuong-c.tac-quan-ly-phong-ngua-d.tranh-cac-hanh-vi-vi-pham-vk-ccht-vln-va-phao.pdf
ipv6 ready