Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về CTHĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII
Số ký hiệu văn bản 869/KH-SNN
Ngày ban hành 12/04/2023
Ngày hiệu lực 12/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về CTHĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm kh-thuc-hien-nq-45-cua-chinh-phu-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-tro-thanh-dong-luc-quan-trong.pdf
ipv6 ready