Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 1080/BC-SNN
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nông Thanh Mẫn
Tài liệu đính kèm bc-so-ket-3-nam-thuc-hien-tda1-da3.pdf
ipv6 ready