Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 1144/CTPH-MTTQ-SNN
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1144.pdf
ipv6 ready