Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Số ký hiệu văn bản 1284/BC-SNN
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bieu-bao-cao-ket-qua-he-thong-hoa-vbqppl-ky-2019-2023.pdf
bao-cao-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-qppl-ky-2019-2023.pdf
ipv6 ready