Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1365/BC-SNN
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm bc-so-ket-giua-nhiem-ky-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025.pdf
ipv6 ready