Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1619/BC-SNN
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nông Thanh Mẫn
Tài liệu đính kèm bao-cao-05-nam-thuc-hien-chi-thi-25-ve-cong-tac-doi-ngoai.pdf
ipv6 ready