Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1747/BC-SNN
Ngày ban hành 09/07/2023
Ngày hiệu lực 09/07/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm bc-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-nhiem-ky-2021-2026.pdf
ipv6 ready