Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 04/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/04/2019
Ngày hiệu lực 16/05/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_TT-04-2019.pdf
ipv6 ready