Ban hành bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 376/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2019
Ngày hiệu lực 05/04/2019
Trích yếu nội dung Ban hành bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm QĐ 376 vv ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn ntm của các xã ĐBKK khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh CB gđ 2019-2020.pdf
ipv6 ready