Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Số ký hiệu văn bản 196/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Trích yếu nội dung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục QP&AN
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 196 QD UBND.rar
ipv6 ready