Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 2470/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Ngày hiệu lực 21/12/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 15. Đề án kinh tế rừng 2470-QD-UBND.H14.pdf
ipv6 ready