Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2
Số ký hiệu văn bản 31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm 12. Nghị quyết 31 2017 quy định một sô mức chi hỗ trợ PTSX chương trình giảm nghèo.PDF
ipv6 ready