Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 76/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày hiệu lực 08/12/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm 11. Nghị quyết 76 2016 về bình tuyển giống.PDF
ipv6 ready