Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 58/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/08/2016
Ngày hiệu lực 05/08/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm 8. VanBanGoc_Nghi quyết 58.2016.NQ_.HĐND.PDF
ipv6 ready