Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số ký hiệu văn bản 35/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/04/2015
Ngày hiệu lực 13/04/2015
Trích yếu nội dung Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 6. VanBanGoc_35.2015.NĐ.CP quản lý đất trồng lúa.pdf
ipv6 ready