Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 75/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2015
Ngày hiệu lực 09/09/2015
Trích yếu nội dung Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 3. Nghị định 75 cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng.pdf
ipv6 ready